Zrušené poutě

Ahoj, poutníci,

vzhledem ke stávající situaci v Izraeli není bezpečné tam jezdit. V dalšim roce (2024) tedy Izrael nebude a v dalších letech se uvidí. Záloha vám bude vrácena a Děkuju, že jste do toho chtěli jít. 
Jeruzalém je nádherný a teď nám nezbývá než modlitby za mír a kompromis. 

Děkuji, Shalom
Zdeněk 

Pouť Jeruzalémem

se Zdeňkem a Šárkou Weberovými

Zveme vás na 10denní pouť v Jeruzalémě a Izraeli. Společně budeme naslouchat moudrosti cesty, kterou ušlo již tisíce poutníků před námi. Objevíme ticho pouště i léčivé mrtvé moře, ale především otevřeme chrám svého vlastního srdce. 

Jeruzalém byl dlouho považován za skutečný duchovní i fyzický střed světa. Proto se o tomto nejposvátnějším místě - srdci Boha - říká, že ho nelze poznat jinak, než srdcem a vlastní zkušeností. A právě za touto zkušeností se společně vydáme. 

Již po tisíciletí směřují do Svaté země poutníci z celého světa. Posvátný Jeruzalém je místo plné příběhů, silné energie, symbolů, krásy, slunce a rozmanitosti života. Jeho pestrobarevnost se promítá i v různých směrech náboženství a mystiky. Pouť Svatou zemí je pozvánkou pro všechny s otevřeným srdcem a touhou zaposlouchat se do velkého tajemství této mystické země. Za podpory zkušeného mentora a průvodce pocítíte nejen moudrost posvátného Jeruzaléma, ale především tu vnitřní. Setkáte se s novými přáteli - poutníky a společně vstoupíte do tzv. “bytí na cestě”.  

Pouť Jeruzalémem je cestou znovuzrození. Od rozdělení k celistvosti, od války k míru, od podmínění ke svobodě, od lhostejnosti k odpovědnosti. Svatá země dává zažít božství v jeho skutečnosti - slasti, bolesti, smrti a znovuzrození, ženskosti a mužskosti, kráse a ošklivosti, svatosti a lidskosti. Jeruzalém nás zve k tomu, abychom se díky cestě, meditaci, modlitbě a rozjímání stali opět celistvými, vědomými, šťastnými a bohatými lidmi.

~ Zdeněk Weber

Poznávací zájezd sebe samotného.
Radekúčastník poutě
Jedním slovem ÚŽASNÉ... Děkuji
Tomúčastník poutě
Pro mně je to magické místo, kde se mísí vše se vším. 4 náboženství v podivném víru všeho a ničeho, místo kde se dotýkám historie, místo kde se orient snoubí s Evropu. Není to tuctová návštěva dalšího hlavního, nebo známého města někde na světě, je to POUŤ. Skvělé jídlo pro tělo i tajemně dráždivá potrava pro duši. Byl jsem dvakrát a stále nemám dost. Díky Zdenku za možnost bytí tam a přičichnutí si k něčemu tak jinému a přece někde v hluboko, v těle, známému

PS: Kdo nezažil noc v poušti u Mrtvého moře, nemůže pochopit její magickou a očistnou podstatu. To musíte jet a prožít sami.....
Honza P.účastník 2016 a 2017
Toto místo na planetě Zemi mi otevřelo srdce. Vnímala jsem bytostně prastarou matku se všemi jejími bolestmi, kulturami, náboženstvími, které ji zformovaly, avšak měly pramalý vliv na sílu energie, kterou vyzařuje. Tato síla je viditelná v chrámech, v honosných kopulích, v monumentálních horách, ve vyprahlé poušti, v očích tamních lidí. Mystické setkání s vlastní podstatou, s vnímáním časoprostoru, vnímání okamžité příčiny a následku, totální přítomnost měnící očekávání na kouzlo okamžiku. Nikdy nezapomenu a děkuji Zdenkovi za vedení srdcem, ne hlavou.
Vendyúčastník poutě

Nejbližší termíny

26. 3. - 6. 4. 2024

Pouť zrušena

Plán poutě

Každý den obsahuje:

 • společnou ranní meditaci před snídaní
 • vedenou meditaci a setkání v kruhu v průběhu dne na předem určeném posvátném místě
 • každodenní pozvánka k návštěvě konkrétních míst v Jeruzalémě
 • večerní společný kruh a sdílení příběhů
 • každý druhý večer přednáška na duchovní téma

Témata přednášek mohou být:

 • ježíš jako učitel
 • duchovní architektura celistvosti
 • ženský a mužský princip v Ježíšově spiritualitě
 • celistvé pojetí božství
 • kontemplativní a meditativní přístup k duchovní cestě
 • důležitost autentického a pravdivého společenství na duchovní cestě
 • cesta srdce
 • kabala peněz a židovské principy o tom jak být bohatý
 • církevní spiritualita ve tváři svobodné spirituality moderního člověka

V Izraeli je možnost jít do hloubky nebo do šířky, tato pouť je zaměřena na cestu do hloubky, proto se převážně orientujeme na Jeruzalém a jeho posvátná místa.

Vyhrazujeme si právo na změnu programu v průběhu cesty na základě aktuálních okolností. Každý poutník má plné právo vytvořit si svůj vlastní program. Celý program je jen nabídkou/možností. Důležité je zůstat svobodný, ale je hezké sedět s lidmi v kruhu na hradbách Jeruzaléma, či v chrámu a sdílet a naslouchat ze srdce. Pobyt je možné si libovolně prodloužit, zkrátit či se na část programu oddělit a jít svou cestou. Cena však zůstává stejná.


1. den

Odlet z ČR a ubytování v místě, úvodní večerní kruh a přednáška o principech poutě


2. den

Jeruzalém, meditace v soukromé části Getsamanské zahrady a pouť křížovou cestou k chrámu Ježíšova hrobu aneb cesta ze zahrady do středu


3. den

Jeruzalém, 4 části starého města, 4 různé pojetí spirituality, 4 cesty do jednoho cíle, jednota v mnohosti


4. den

Jeruzalém, meditace v děloze Jeruzaléma (ženský princip), pouť po místech zasvěcených ženské mystice, Marie, Máří, Helena, Anna, Rut, Eva...


5. den

Betlém a místo narození + jeskyně Marie Mléčné, místo nejhlubšího uzdravení


6. den

Kontemplace a meditace v údolí stínu smrti s klášterem Sv. Jíří v poušti


7. den

Mrtvé moře (děloha světa) a bytí přes noc v poušti v neprostém tichu a bezpečí


8. den

Pevnost Masada a mýtus Masady, návrat do Jeruzaléma


9. den

Jeruzalém, návštěva muzea holokaustu Yad Vashem, téma smrti a znovuzrození, večerní oslava poutě


10. den

Odjezd na letiště a odlet domů

Změna programu

Vyhrazujeme si právo program na místě mírně měnit podle povětrnostních a místních okolností. 

Z minulých poutí

Název webu "Mystický Jeruzalém" naprosto vystihuje moje dojmy z 10-denní pouti se Zdeňkem. Jel jsem bez konkrétních očekávání, o to otevřenější jsem byl podnětům všech možných typů. Skupina podobně laděných lidí, cizí exotické město, přenocování v poušti a setkání s Bohem, střed a střet pradávných kultur... Ale ten nejsilnější dojem i po čase přetrvává: Nikde na světě jsem nenašel tak duchovně silné místo, město, v němž i po týdnu chození nacházíte pokaždé další a silnější podněty! Mám jediné vysvětlení (pokud po něm někdo touží): to místo mění Vás a Vy do něj vstupujete znovu a znovu, pokaždé jako nová bytost. Vnímavější a celistvější. Zní to jako klišé, ale potkal jsem sám sebe. Doporučuji zažít na vlastní kůži... Amen. :-)"
Zdenek U.účastník poutě

"Láska má vždy přednost."

~ Zdeněk Weber

Stáhni si zdarma 60-ti stránkovou eKnihu
o Cestě do Jeruzaléma

Vaše výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem vzájemné komunikace a obchodních sdělení týkajících se Mystického Jeruzaléma. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani. Jak zacházíme s ochranou Vašich osobních údajů si můžete přečíst zde >>>

Mystický Jeruzalém

Toto pojednání je pozvánkou k podniknutí poutě, cesty do středu své duše, do středu labyrintu, do ticha svého srdce, a ještě mnohem dál skrze cestu do Jeruzaléma.

Moje pojetí spirituality je integrální a celistvé. Každý je individuum a zároveň část celku, vlastní, rodinné, kolektivní historie a přítomnosti a své spirituální cesty. Proto i když jsem praktikující buddhista, tak integruju do svého života moudrost a kvality dalších spirituálních cest, a to především té židovsko-křestanské, posléze pouze křestanské.

"Ježíš na vás stále čeká v tichu."

~ Matka Tereza

Náhled do 60-ti stránkového eBooku

Z minulých poutí

Doporučená literatura před poutí

Jako přípravu na pouť a k rozšíření osobních znalostí doporučuju k přečtení před poutí tuto knihu: Jeruzalém, stře(d)t světa  (odkaz k zakoupení na Kosmas.cz)

Celkové náklady absolvování poutě - až 40 tis. Kč

Při skromném pobytu vás 10-ti denní vedená pouť vyjde zhruba do 40 000 Kč na osobu.
Vedení poutě - duchovní vedení na místě, přednášky, meditace, organizace, orientace - 17 000 Kč

Cena zahrnuje: 

 • vnitřní a vnější průvodcovství Jeruzalémem a Izraelem
 • každodenní vedený program
 • vedené meditace
 • každé ráno a večer přednášku a společný kruh
 • přípravu na noční modlitbu a meditaci v poušti (není třeba absolvovat noc v poušti)
 • organizační záležitosti (podporu s logistikou, zamluvení hostelu, koordinaci odletu, asistenci při koupi letenky,
 • předodletové informace, informace ohledně vybavení…)
 • bezpečný kruh otevřených lidí
Letenky 5 000 - 8 000 Kč
 
Hostel včetně snídaně 6 000 - 8 000 Kč 
 
Průměrné náklady na místě okolo 1000 šekelů = 7000 Kč

Zahrnuje výdaje typu zapůjčení auta, doprava mhd, večeře, vstupenky ...

Dále v ceně vedení poutě

Neformální organizace poutě, zamluvení hostelu (The Post Hostel v centru Jeruzaléma), poradenství při koupi letenky, založení a komunikaci skrz společnou google konferenci před odletem pro předletové informace a duchovní přípravu, informace ohledně vybavení. Po přihlášení vám přijde email s konkrétními informacemi. Na další organizační detaily se ptejte emailem na adrese info@mystickyjeruzalem.cz

Průvodce poutí

Zdenek a Šárka Weberovi

Zdeněk a Šárka jsou tvůrci a facilitátoři transparentní kruhové komunikace a učitelé meditativní spirituality.

Průvodci jsme se nestali přes noc.

Šárka a Zdeněk se přes 15 let věnují individuálním a skupinovým konzultacím v oblasti mezilidské komunikace a osobní a vztahové orientace. Oba jsou certifikovaní v terapeutickém přístupu Somatic experiencing, tedy v přístupu k traumatu využívající uvědomování si vlastního těla. Dále jsou vyškoleni k vedení transparentní kruhové komunikace, systemických konstelací, meditací, k průvodcování přechodových rituálů v přírodě tzv. "Vision Quest". Jsou také iniciátory uvedení dokumentu Gábora Maté - Moudrost traumatu v ČR a na Slovensku. Společně také vedou výcvik přechodových rituálů Dr. Arneho Rubinsteina.

Více o nás a naši práci najdete zde.

Z minulých poutí

Rezervace

Počet míst na pouti je omezen, místo vám závazně rezervujeme po zaplacení zálohy.

Doplatek doplatíte měsíc před konáním poutě.

Platbu je možné provést pouze převodem.

Náhradníci a zájemci o další termín